Nieuws uit Drenthe

 

Juni 2020

Aanhoudende trek naar het platteland vanuit de Randstad

In het 2e kwartaal is het aantal te koop staande woningen met bijna 3.500 stuks toegenomen. Dit zou een voorbode kunnen zijn van een omslag op de woningmarkt. Als vervolgens de vraag naar woningen wegvalt, bijvoorbeeld door een economische recessie, kunnen de huizenprijzen gaan dalen. Enkele partijen houden daar al rekening mee. ABN Amro verwacht dat de huizenprijzen in 2021 met 2% gaan dalen. Die prognose ligt in lijn met een eerdere voorspelling van De Nederlandsche Bank.

Vooralsnog lijkt van een huizenprijsdaling geen sprake. De NVM zag in het 2e kwartaal het aantal transacties op jaarbasis weliswaar met 4% dalen naar 37.600, maar op kwartaalbasis stegen de verkopen met 14%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde huizenprijs in een jaar tijd met bijna 9%, tot een recordbedrag van 335.000 euro, en werd bij meer dan de helft van de verkochte huizen meer betaald dan de vraagprijs.

Het lijkt erop dat de coronacrises de trek naar het platteland heeft versterkt. aldus de NVM. In Gelderland, Drenthe en Friesland is een lichte stijging te zien van mensen uit de Randstad. Doordat mensen veel thuis moeten werken, hechten ze meer waarde aan ruimte voor bijvoorbeeld een extra werkkamer en een tuin. De makelaarsvereniging geeft aan dat daar meer vraag naar is.

Bron: NRC

 

Januari 2020

Drenthe in 2120, een vluchthaven voor de randstad

"Als ik aan Drenthe denk moet ik jullie al gelukkig prijzen", zegt onderzoeker Martin Baptist. Samen met onderzoekers uit allerlei vakgebieden van de Universiteit van Wageningen schetst hij het toekomstbeeld Nederland in 2120. De onderzoeker kijken naar de natuur, maar bijvoorbeeld ook de voedsel- en energietransitie. Het hele plan grijpt in elkaar en wat in Drenthe gebeurt kan niet los worden gezien van de rest van het land. Boerenbedrijven komen bijvoorbeeld minder voor en gaan zich vooral concentreren op de meest vruchtbare grond in andere provincies. In Drenthe zou dan het grondwaterniveau omhoog kunnen om de veengronden te beschermen.

Ook moet er de komende jaren in Drenthe flink bijgebouwd worden. In 2120 telt Nederland naar verwachting 20 miljoen mensen en de onderzoekers zien Drenthe als een prima plek voor al die huizen. "Zet extra woningen op de veilige, hoge grond. We denken dan bijvoorbeeld aan Brabant maar ook aan plaatsen als Assen of Hoogeveen.

Of het echt ook zo ver komt is aan de politiek. "Het is een stip op de horizon, maar ook een advies aan de Nederlandse overheid."

Bron: Dagblad van het Noorden

 

December 2019

Woningbouw gemeente Emmen in de lift

Emmen krijgt er de komende tijd 1000 nieuwe woningen bij. "We hebben de wind weer in de zeilen", zei wethouder Otter in het gemeentehuis. "In sommige buitendorpen was in geen 10 jaar tijd een kavel verkocht, maar we zien nu op alle fronten dat het weer loopt.".

Volgens Otter komen er in de wijk Delftlanden  200 woningen bij. De wijk was ooit een zorgenkindje, maar heeft dat predicaat inmiddels afgeschud. Er staan nu 350 huizen en uiteindelijk worden dat er 750. Van de 400 nog in te vullen kavels is op de helft een optie genomen door belangstellenden, aldus de wethouder van Wakker Emmen.

Het centrum en de directe omgeving van Emmen zijn ook in trek bij woningbouwers. Hier worden volgens Otter 500 woningen gerealiseerd. De overige 300 nieuwe huizen verrijzen in de buitendorpen.

Veel van de verkochte kavels zijn van projectontwikkelaars en aannemers. De gemeente had zelf begin dit jaar nog 150 kavels in de aanbieding. Daarvan zijn er zo'n 50 verkocht. "Er komt een moment aan dat we als gemeente nee moeten verkopen."

Otter signaleert ook dat er vanuit de drukke Randstad een voorzichtige trek op gang komt naar andere delen van het land, waar Emmen ook van begint te profiteren. En al met al lijkt het met de krimp ook wel mee te vallen. Het CBS dacht in 2016 nog dat Emmen in 2040 nog maar 95.000 inwoners zou hebben, maar verwacht nu dat we in 2050 boven de 100.000 zitten.

Bron: RTV Drenthe

 

 

November 2019

Lagere huizenprijzen in gebieden van windparken Groningen en Drenthe

Woningen die uitzicht hebben op de locaties van twee toekomstige windparken in Groningen en Drenthe worden voor lagere prijzen verkocht dan vergelijkbare woningen verder van het windpark vandaan.  Er zijn aanwijzingen dat deze prijsdalingen tot 15% kunnen oplopen.

Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht van RTV Noord en RTV Drenthe op basis van cijfers van de NVM. Onderzocht werd wat een windpark dat nog in ontwikkeling is doet met de woningprijzen in het gebied.

Volgens Michiel Daams, universitair docent vastgoedkunde aan de RUG, is er sprake van onrust op de woningmarkt in de gebieden rond de windparken. "Zo zijn er vlak bij die windparken verdacht veel verkopen sinds 2016. Dit kan wijzen op een mogelijke uittocht uit het gebied. Ook worden woningen relatief vaak verkocht voor prijzen die lager liggen dan gehoopt door de verkoper."

Daams begrijpt dat de windparken veel weerstand oproepen bij omwonenden. Met de komst van de windparken verandert het uitzicht van de bewoners van de lintdorpen van eindeloze landerijen naar een tweehonderd meter hoog industrieterrein.

Wel zijn volgens Daams de effecten vooralsnog minder sterk dan verwacht. Met name in 2017 is sprake van een dip in de verkoopprijzen van woningen rond windparken. In 2018 vallen de prijzen die voor woningen betaald worden weer hoger uit. Volgens Daams kan de oververhitte woningmarkt een prijsdaling maskeren die zou kunnen ontstaan door de windparken. Dit laatste hoor je ook terug bij makelaars in het gebied.

Bron: RTV-Drenthe

 

Januari 2019

De woningmarkt in Drenthe is zeer krap

De woningmarkt in Drenthe is in 2018 voor het eerst zeer krap. De koper had keuze uit minder dan vijf woningen. In de stad Groningen heeft een koper keus uit twee huizen.

De NVM hanteert een krapte-indicator. "We spreken van een krappe woningmarkt als de koper uit minder dan vijf woningen kan kiezen", aldus Wim Stuursma van NVM afdeling Drenthe.

De krapte heeft vooral te maken met de afname in het aanbod van koopwoningen. In 2018 kwamen opnieuw minder woningen op de markt dan in het jaar ervoor.

In Drenthe verwisselden in 2018 ruim 5600 woningen van eigenaar. Een huis stond gemiddeld 58 dagen te koop. In Noord-Drenthe ging het sneller: 38 dagen.

Voor een huis in Drenthe werd gemiddeld 239.835 euro betaald, vergeleken met 2017 een stijging van bijna 12%. Daarmee overtreft de provincie de landelijke prijsstijging van 10,3%.

Bron: RTV-Drenthe

 

April 2018

Krapte op de huizenmarkt in Nood-Drenthe

Het afgelopen kwartaal zijn in Drenthe 0,75% minder huizen verkocht ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van de NVM.

In totaal werden er door NVM-Makelaars in Drenthe 1.331 woningen verkocht in het 1e kwartaal van 2018. De afname van het aantal verkopen heeft te maken met een afnemend aanbod van huizen die te koop worden aangeboden. Vooral in Noord-Drenthe is er sprake van een krappe woningmarkt. In de rest van de provincie is volgens de NVM de markt in evenwicht.

De gemiddelde tijd dat een huis te koop staat is gedaald van 155 dagen naar 112 dagen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis is gestegen van 209.735 euro naar 219.069 euro.

Bron: RTV Drenthe

 

8 Oktober 2013

Aanhouden klachten over stankoverlast in Wijster

Teleurgestelde omwonenden van slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster hebben hun zin niet gekregen. Noblesse geeft geen enkele garantie dat het niet meer zal stinken.

Tientallen  bewoners kwamen maandagavond naar het gemeentehuis in Beilen voor overleg met de gemeente Midden-Drenthe en Noblesse. Actievoerders hadden die bijeenkomst afgedwongen. De gemeente gaat de GGD vragen of een gezondheidsonderzoek zinvol is. Ook overweegt zij permanente beschikbaarheid voor klachten. Maar zolang Noblesse binnen de vergunning werkt, kan Midden-Drenthe geen stankvrije omgeving afdwingen.

Bron: RTV Drenthe

noot Het Hof van Bruntinge:

Bovenstaande maakt eens te meer duidelijk dat een aankoopmakelaar die goed op de hoogte is van de lokale situatie u kan behoeden voor een eventuele miskoop.

 

6 Oktober 2013

Aantal Drentse boeren neemt snel af

In Drenthe is het aantal agrarische bedrijven in 2012 minder snel gedaald dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In de provincie Drenthe gingen afgelopen jaar 32 van de 3645 bedrijven dicht. Sinds het jaar 2000 zijn een op de drie boeren in Nederland gestopt.

Bron: RTV Drenthe

 

1 November 2012

Provincie Drenthe stopt met Vuelta

De provincie Drenthe steekt geen geld meer in de start van de Ronde van Spanje in 2015. Dat hebben gedeputeerde staten van Drenthe vandaag besloten. Er was groeiende weerstand tegen het wielerevenement omdat Drenthe op allerlei zaken moet bezuinigen.

In het persbericht geeft de provincie aan dat er sprake is van veranderde omstandigheden in de wielerwereld waardoor ook de belangstelling van sponsors mogelijk verminderd is.

Met het schrappen van het wielerevenement bespaart Drenthe 600.000 euro.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

30 Mei 2012

Foutje legt nederzetting van 5000 jaar bloot

In de gemeente Borger-Odoorn zijn spectaculaire archeologische vondsten gedaan dankzij een fout van de gemeente. Archeologen zijn vermoedelijk gestuit op een nederzetting uit de hunebedtijd, zo'n 5000 jaar geleden. Ze deden dat in een veld dat niet afgegraven had mogen worden. Dat maakte de Rijksuniversiteit Groningen bekend. 

Het terrein van ongeveer een voetbalveld groot, vlakbij een aantal hunebedden, was onderdeel van een plan voor herinrichting van het landschap. Daarbij is per abuis te diep gegraven, waardoor potscherven en andere sporen bloot kwamen te liggen.

In Nederland wordt zelden zo dichtbij hunebedden archeologisch onderzoek gedaan.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

21 November 2011

Voortbestaan Drentse schaapkuddes zeer onzeker

De Stichting tot Behoud van de Drentse Schaapkuddes heeft zich in een brandbrief gericht aan provinciale staten Drenthe. De schaapskuddes van Balloo, Exloo, Holtinge, Westerbork/Orvelte, Ruinen, Hijkerveld, het Drentse Wold en Dwingelerveld vrezen het slachtoffer te worden van de bezuinigingen op het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker (CDA).

De eigenaars, particuliere stichtingen, het Drentse Landschap en Natuurmonumenten, ontvangen een subsidie van 16.000 euro voor kuddes tot 250 ooien en van 28.000 euro voor kuddes met meer dan 250 ooien uit de zogeheten ILG-gelden, het Investeringsfonds Landelijk Gebied. Daarnaast hebben ze inkomsten uit donaties, acties, subsidies van gemeenten en bijdragen van terreinbeheerders.

 

Bron: Dagblad van het Noorden

 

18 november 2011

Vondsten Tjerk Vermaning waren vervalst

De Drentse amateurarcheoloog Tjerk Vermaning maakte zijn prehistorische vondsten zelf. Hij hakte de ruwe vormen uit vuursteenknollen en voorzag ze van een opmerkelijke ouderdom met behulp van de slijpsteen.

"Zijn vondsten zijn vervalsingen", zegt Frans de Vries uit Stiens, leider van een multidisciplinair team dat jarenlang wetenschappelijk onderzoek deed naar de omstreden vondsten van de roemruchte amateurarcheoloog uit Assen.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

17 november 2011

Westerveld beste erfgoedgemeente van Nederland

De gemeente Westerveld heeft de nationale erfgoedprijs gewonnen. Daarmee laat zij gemeenten als Alkmaar, Elburg, Winterswijk, Leeuwarden en Hellevoetsluis, die ook waren genomineerd, achter zich.

Westerveld maakt onder meer naam met zijn nationale parken, beschermde dorpsgezichten, esdorpen, hunebedden en het werelderfgoed van Frederiksoord en Wilhelminaoord. Beide koloniedorpen dateren van bijna 2 eeuwen geleden en boden onderdak aan de paupers van Nederland. Twee weken geleden werd Westerveld al uitgeroepen tot de groenste gemeente van Nederland

Bron: Dagblad van het Noorden

10 juni 2011

Dierenpark neemt afscheid van tijgers en zeeleeuwen

Als de plannen voor het nieuwe dierenpark met theater aan de rand van Emmen-centrum doorgaan, dan wordt er afscheid genomen van enkele populaire diersoorten. Onder meer de tijgers en zeeleeuwen keren niet meer terug in de nieuwbouw.

De dierencollectie is het afgelopen jaar kritisch beoordeeld op onder meer de 'attractiewaarde', de kosten en de mate waarin dieren in het nieuwe concept passen. De Californische zeeleeuwen passen niet in de klimaten die het dierenpark wil nabootsen, terwijl de tijgers uit veiligheids- oogpunt niet in een natuurlijk ogend verblijf kunnen worden gehouden.

De keuze heeft ook gevolgen voor het huidige logo van het dierenpark, daarin zijn nu een tijger en een zeeleeuw verwerkt.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

10 juni 2011

Honden aan de lijn in Drenthe

Honden zijn alleen nog aangelijnd welkom in de boswachterij Gieten-Borger. Die maatregel staat op nieuwe borden die de terreinen van Staatsbosbeheer omzomen. De lichtbruine borden vervangen de oude groene terreinborden uit de jaren '80.

De nieuwe regels op het bord gaan gelden op alle terreinen van Staatsbosbeheer in het Noorden. Voor het aanlijngebod voor honden is gekozen na een enquete onder de lezers van het Dagblad van het Noorden, die aangaf dat de helft van de bezoekers graag z'on gebod zou zien. De andere helft wordt gevormd door de honden eigenaren.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

5 April 2011

Eikenprocessierups komt eerder uit

Het zal niet lang duren voordat ook in Drenthe de eerste pakketjes met eitjes van de eikenprocessierups uitkomen. Dit voorspelt het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

In Mill (Noord-Brabant) en in Amsterdam zijn het afgelopen weekeinde al eitjes uitgekomen. Dit was zes dagen vroeger dan verwacht. De zeer hoge temperaturen gaven de eitjes volgens het kenniscentrum een extra impuls. In Drenthe waren bij een controle op maandag de eipakketjes nog dicht. Het gaat om eitjes die worden gecontroleerd in Nieuwlande en Uffelte. De begindatum van de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups is vervroegd naar 10 mei.

Bron: RTV Drenthe

 

16 Februari 2011

Windmolens storen Drentse supertelescoop

Het windmolenpark Drentse Monden is een regelrecht gevaar voor Lofar: 's werelds grootste radiotelescoop. Het hart van het internationale Lofar-project - een groep van 25 antennestations - ligt bij Buinen, omdat dat in Drenthe de plek met de minste elektromagnetische storingen is. Dat wordt abrupt anders als het plan voor windpark Drentse Monden (70 windmolens) in volle omvang door gaat.

Lofar-zegsman Peter Bennema legt uit dat de zwakke signalen die de Lofarantennes vanuit de ruimte opvangen alleen bruikbaar zijn als ze niet worden gehinderd door stoorzenders. En dat zijn de enorme spoelen die in een windturbine op meer dan 100 meter hoogte energie opwekken zeker. Een extra gevaar voor storing leveren de grote wieken van zo'n windmolen. Storingen die normaal over de antennes heen stralen worden door de wieken weerkaatst en alsnog in het gebied met de antennes gedropt.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

9 Februari 2011

Verdubbelde autoweg N33 pas klaar in 2014

Het duurt nog tot 2014 voordat de eerste auto"s over de verdubbelde autoweg N33 tussen Assen en Zuidbroek kunnen rijden. Een vertraging van ongeveer 1 jaar ten opzichte van eerdere prognoses. Woensdag gingen de plannen de inspraak in. De werkzaamheden beginnen in 2013 waarschijnlijk aan de kant van Assen. Daar is alle benodigde grond al aangekocht, wat aan de Groninger kant nog lang niet het geval is.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

11 Januari 2011

Vuelta komt in 2015 wellicht weer naar Drenthe

De Spaanse wielerronde Vuelta komt in 2015 mogelijk opnieuw naar Drenthe. De ASO, de organisatie die de rechten heeft van onder meer de Tour de France, Parijs Dakar en de Vuelta, heeft dat bekend gemaakt.

Bron: RTV Drenthe

 

17 November 2010

Coevorden halveert bouw aantal woningen

De krimp van de bevolking heeft dramatische gevolgen voor de bouw van het aantal woningen in de gemeente Coevorden. Pakweg de helft minder huizen worden gebouwd in vergelijking met eerdere plannen.

In de stad Coevorden is volgens berekeningen van de gemeente tot 2020 behoefte aan de bouw van 450 woningen. Dat aantal lag eerder op 950 huizen. Zo'n bijstelling is er ook voor de dorpen in de gemeente. In plaats van 1050 woningen komen er nu 575 huizen.

Voor sommige dorpen zijn  de consequenties groot. Had Oosterhesselen jaren geleden nog recht op 125 woningen tot 2020, nu ligt dat aantal op 35. "Niet voor niets, want uit onderzoek blijkt dat het aantal inwoners van Oosterhesselen tot 2020 afneemt met 100", aldus wethouder Geert Roeles (VVD).

Bron: Dagblad van het Noorden

 

13 september 2010

Klachten vliegveld Eelde toegenomen

Het aantal klachten over vliegveld Groningen (Airport Eelde) is flink toegenomen in het 2e kwartaal van 2010.

Er kwamen bijna 350 klachten over geluidsoverlast binnen en dat zijn er 219 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat veel klachten afkomstig zijn van 1 persoon. Hij of zij trok 44 keer aan de bel.

Bron: RTV Drenthe

 

20 Juli 2010

Val kabinet vertraagt "Plattelandswoning"

De val van het kabinet zorgt voor vertraging van de invoering van de plattelandswoning. In Drenthe zit een tiental boeren in de knel, omdat zij een huis niet aan een particulier kunnen verkopen. Milieuregels van het agrarische bedrijf houden dat tegen.

De CDA-fractie in de 2e kamer kwam een jaar geleden met een initiatiefwet, met steun van PvdA, VVD, SP en SGP. De bedoeling is dat het begrip "plattelandswoning" wordt opgenomen in bestemmingsplannen. Particulieren, die bewust een plattelandswoning kopen kunnen dan geen bezwaar maken tegen overlast als stank en lawaai van agrarische bedrijven.

Na afsplitsing van een boerenbedrijf blijft de ex-boer er vaak wonen. Of het bedrijfspand wordt verkocht aan iemand die graag op het platteland wil wonen. Daardoor ontstaat er op het gebied van milieuwetgeving een gewone woning met alle gevolgen voor de omliggende agrarische bedrijven.

Bron: RTV-Drenthe

 

13 Juli 2010

Drenthe koopt Keien

De Drentse zwerfkei is op weg naar de status van provinciaal erfgoed. De provincie Drenthe heeft een verzameling zwerfkeien opgekocht om ze te bewaren voor het nageslacht. Het gaat om enkele vrachtwagens vol grote en kleine keien, die bij de werkzaamheden van de rotonde Gieten zijn gevonden.

Bron: Dagblad vh Noorden 

 

9 Juli 2010

Toeristen in Drenthe geven meer geld uit

Vakantiegangers besteden in Drenthe steeds meer geld. Uit onderzoek blijkt dat vakantiegangers vorig jaar euro 4 per persoon per dag uitgaven dan in 2005. De totale omzet groeide in die periode van 279 naar 363 miljoen euro. Vorig jaar is het aantal toeristische overnachtingen in Drenthe met 1,3% gestegen naar ruim 8 mln. Ook drukke passagepunten bij bruggen en sluizen laten een forse stijging zien. 

De bestedingen van dagrecreanten bleven in 2009 gelijk aan het jaar daarvoor: 365 mln euro. Het totaal aan toeristische bestedingen komt daarmee op euro 729 mln per jaar. Het Dierenpark Emmen blijft, ondanks een lichte daling, de best bezochte dagattractie in Noord-Nederland met 1.133.000 bezoekers. De meeste dagattracties in Drenthe trokken minder bezoek dan in 2008 (-8%). Positieve uitzonderingen hierop zijn het Gevangenismuseum in Veenhuizen en het Herinneringscentrumkamp Westerbork.

Bron: Provincie Drenthe 

 

16 Juni 2010

Randstedeling kan komen Proefleven in Drenthe

Maximaal 50 gezinnen uit de Randstad mogen in september een weekend ondervinden hoe het is om te wonen en te leven in Zuid-Drenthe. Het weekend heet Proefleven in Drenthe en is een initiatief van 5 Drentse gemeenten. Ze hopen met het project landelijke publiciteit te krijgen.

Bij Proefleven wordt samengewerkt tussen de gemeente Emmen, Hoogeveen, Coevorden, De Wolden en Meppel en Marketing Drenthe. Het doel is om vooral gezinnen met een hogere opleiding warm te maken voor een permanente vestiging in de regio. De gemeenten willen aandacht geven aan de onbekende, mooie kanten van Drenthe en ook de mogelijkheden voor werk of bedrijven nadrukkelijk belichten.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

8 April 2010

Meer windmolens in Drenthe

De provincie Drenthe wil de komende jaren veel meer windmolens toestaan dan aanvankelijk voorzien. Drenthe wil in 2020 totaal 200 megawatt energie opwekken, hetgeen neerkomt op 66 turbines van 3 MW. De windmolens kunnen ruim 125.000 huishoudens, dat is tweederde van alle Drentse huishoudens, voorzien van stroom. 

Dit blijkt uit de nieuwe omgevingsvisie die gedeputeerde staten gisteren bekendmaakte. In de conceptvisie zette Drenthe nog in op slechts 60 MW windenergie. De gemeenten Emmen en Coevorden waren al eerder aangewezen als locaties voor de opwekking van windenergie, GS breiden dat gebied nu uit met het Oostelijk deel van de veenkolonien in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. De provincie wil de energieopwekking in windturbineparken concentreren, voor solitaire windmolens is geen plaats. Bij voorkeur moeten de parken tot stand komen in corporatieve vorm, zodat omwonenden meeprofiteren.

De provincie wil windturbines realiseren van minstens 3MW per stuk. Dat zijn bijzonder grote machines, maar nog niet de allergrootste. Er bestaan al turbines met een vermogen van 7 MW, zodat niet uitgesloten is dat er uiteindelijk veel minder dan 66 windmolens in Drenthe verrijzen.

Door de minimale eis van 3 MW-turbines kunnen onder meer Assen en Hoogeveen hun plannen voor een eigen windpark wel schrappen. De letterlijk torenhoge turbines passen in geen enkel bestemmingsplan.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

22 Februari 2010

Minder huizen verkocht in Drenthe

Het aantal verkochte woning in Drenthe is in januari drastisch verminderd ten opzichte van een maand ervoor. In december werden nog 409 woningen verkocht. In januari waren dat er 204. De woningprijs is in Drenthe licht gestegen. Daarmee is Drenthe een van de weinige provincies waar dat gebeurde. Alleen in Flevoland was dat ook het geval. Voor een gemiddelde woning werd in Drenthe in januari bijna 211.000 euro betaald.

Bron: RTV Drenthe

 

10 Februari 2010

Plopsaland Coevorden op 30 april open

Attractiepark Plopsaland opent op 30 april haar deuren, laat de Belgische eigenaar, Studio 100, op haar website weten. Op dit moment wordt nog gebouwd aan het park vlak naast bungalowpark De Huttenheugte. Plopsaland is inmiddels ook begonnen met het werven van nieuw personeel. Zo wordt er horecapersoneel gezocht en mensen die attracties willen bedienen. De vestiging in Dalen moet 300.000 bezoekers per jaar trekken.

Bron: RTV Drenthe

 

30 Januari 2010

Noorden gaat duurzaam bouwen

Noord Nederland wordt een proeftuin als het gaat om duurzaam bouwen. Dat het het kabinet vrijdag besloten. De proef houdt in dat alle huizen die vanaf 1 juli 2010 in Drenthe, Groningen, Friesland en Noord-Holland worden gebouwd aan strengere milieu-eisen dan in de rest van het land moeten voldoen. Minister Van der Laan geeft 100-duizend euro uit voor de proeftuin.

Bron: RTV Drenthe

Aanvulling door Het Hof van Bruntinge: 100.000 euro? En wie gaat dan de rest betalen?

 

29 januari 2010

Emmen op lijst duurste woongemeenten

Emmen is van de 38 grootste gemeenten in Nederland een van de duurste als het gaat om de netto woonlasten in 2010. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. In de lijst staat Emmen op een 4e plek. De optelsom van OZB, rioolheffing en reinigingsheffing is in Emmen ruim 715 euro. Van de grotere gemeenten zijn alleen Enschede, Zaanstad en Almere duurder. In Assen komt het jaarbedrag uit op 656 euro. De Drentse hoofdstad is daarmee ook flink duurder dan het gemiddelde van 616 euro.

Bron: RTV Drenthe

 

23 januari 2010

Bouw windmolens aan banden in Drenthe

De provincie Drenthe komt met voorstellen om de bouw van windmolens in een groot deel van Drenthe te verbieden. PvdA-gedeputeerde Anneke Haarsma wil alleen in de regio Zuidoost-Drenthe windmolenparken toestaan.

Zij komt daarmee tegemoet aan de milieufederatie Drenthe. Die vreest bij monde van directeur Reinder Hoekstra voor een wildgroei aan windmolenparken. Hij verlangt strenge regelgeving van de provincie om te voorkomen dat het landschap verpest wordt door een woud aan wieken.

Aanvankelijk was de provincie van plan om via overleg afspraken te maken met gemeenten. Haarsma gaat nu een stap verder. "Als ik zie hoeveel verzoeken van bedrijven en particulieren mij bereiken voor de bouw van windmolens, dan heeft elke gemeente straks naast een bedrijventerrein ook een windmolenpark. Wij zijn niet tegen windenergie, maar het dreigt giga uit de hand te lopen. En ik wil niet aan de weg staan van een nieuwe verrommeling van het landschap. Daarom komen we met regels of een verordening"

Bron: DVHN

 

23 Januari 2010

Honden aan de lijn in Drents-Friese Woud

Honden moeten voortaan aan de lijn in Grote delen van het Nationaal park Drents-Friese Wold. Alleen in speciale gebieden mogen honden nog vrij rondlopen. De losloopgebieden liggen bij Appelscha, Hoogersmilde, Diever en Zorgvlied. In de Kale Duinen mogen in de broedtijd helemaal geen honden komen. Datzelfde geldt voor het Canadameer in het zwemseizoen.

Bron: RTV Drenthe

 

20 januari 2010

Vuelta een financieel succes

De start van de Vuelta heeft de provincie Drenthe geen windeieren gelegd. De extra bestedingen door bezoekers worden becijferd op 5,3 mln euro. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie Drenthe is verricht door een aantal hogescholen.

Bron: DVHN

 

13 januari 2010

Biovergistingsinstallatie in Wijster

De provincie Drenthe heeft een milieuvergunning verleend aan Attero in Wijster voor een biovergistingsinstallatie. De vergister kan jaarlijks ongeveer 90.000 ton organisch afval verwerken tot ruim 10 mln. m3 biogas. Na zuivering levert dat 6 tot 8 mln groengas op die kan worden geinjecteerd in het landelijke aardgasnet. Attero heeft daarvoor al voorzieningen op het terrein.

Bron: Provincie Drenthe