Werkwijze van Het Hof van Bruntinge

Onze werkwijze kenmerkt zich door een 10-stappenplan, die voorkomt dat u vaak naar Drenthe moet afreizen.

  1. Een vrijblijvend oriëntatiegesprek in Bruntinge teneinde te kunnen beoordelen of uw woonwensen haalbaar zijn, met name gelet op uw financiële mogelijkheden. Wij kunnen u Corona-veilig ontvangen, bij mooi weer buiten in onze ruime terrasoverkapping of binnen in de grote woonkeuken.

  2. Wanneer het zowel zakelijk als persoonlijk klikt, wordt de opdracht tot dienstverlening getekend en start een gerichte zoektocht naar de gewenste woning. Wij zijn niet aangesloten bij één van de belangenverenigingen van verkoopmakelaars (NVM, VBO) en daarom ook niet gebonden aan een beperkt werkgebied. Heel Drenthe is ons werkterrein. Gebruikmakend van diverse bronnen, zoals internet, huis-aan-huis bladen, noordelijke dagbladen, ons eigen netwerk, stille verkoop en particulier aanbod ontstaat een eerste selectie.

  3. In overleg met u gaan wij de door u geselecteerde panden in het werkgebied eventueel eerst zelf bekijken (zogenaamde voorbezichtiging) en de directe omgeving verkennen, teneinde teleurstellingen en overbodige reistijden te voorkomen.

  4. Panden die volgens ons in hoge mate overeenkomen met uw woonwensen zullen middels een uitgebreid schrijven in combinatie met eventuele foto's per e-mail of whats-app nader worden toegelicht.

  5. Het is vervolgens aan u om aan te geven of u naar Drenthe wilt komen, teneinde één of meerdere panden samen met de makelaar van Het Hof van Bruntinge te bezichtigen. Wij regelen de bezichtigingen op de voor u meest geschikte tijdstippen (indien mogelijk ook in het weekend). Hierbij worden uiteraard de RIVM-richtlijnen gevolgd.

  6. Als uiteindelijk het droomhuis is gevonden, zal voordat de onderhandelingen beginnen, nog een kritische blik worden geworpen op gemeentelijke bestemmingsplannen en een voorlopige waardebepaling gegeven.

  7. Indien de bestemmingsplannen geen negatieve verrassingen opleveren, kunnen de koopprijsonderhandelingen in overleg met u van start gaan. Een jarenlange ervaring in onderhandelen komt hierbij goed van pas. Mede dankzij het feit dat wij alleen als aankopend makelaar werken, zijn er geen tegenstrijdige belangen, alleen uw belang telt.

  8. Zijn de onderhandelingen succesvol afgerond, dan is het zaak om de eventueel ontbindende of opschortende voorwaarden (financiering, verkoop eigen huis, bodemonderzoek, vergunningen, uitkomst bouwtechnische keuring) en de gewenste datum van oplevering in het voorlopig koopcontract vast te leggen. 

  9. De koper kiest een notaris en op de dag van oplevering lopen we nogmaals door het pand teneinde te beoordelen of het huis wel in de afgesproken staat is en alles aanwezig is zoals in de koopakte en in de lijst met roerende zaken is opgenomen.

  10. Na de oplevering stopt onze dienstverlening niet. Zeker in de beginperiode zullen we nog regelmatig contact met u hebben om te horen of er zich geen verborgen gebreken in het huis voordoen die de verkoper had moeten melden.

Ofschoon u uiteraard vrij bent in de keuze van uw notaris, taxateur, bouwtechnisch keuringsbedrijf, hovenier, financier en aannemer (in geval van verbouwing) kunnen wij daarin desgewenst wel een adviserende rol vervullen.